Artikel: Van financial controller naar business controller.

“Wil de financial overleven, dan zal hij steeds meer zijn eigen waarde moeten toevoegen”

Artikel: Van financial controller naar business controller.

Interview met Algemeen Directeur, Maarten van Ginkel in Insitefinance van AFAS:

Bedrijven zullen zich de komende tijd steeds vaker organiseren rondom hun eigen specifieke business. De competitive edge bevindt zich sterk op het gebied van strategie en visie: waartoe ben ik op aarde en wat voeg ik toe? Operational excellence en hoe je dat organiseert zijn de volgende stap. Die ontwikkeling raakt ook de positie van de financials.

De arbeidsmarkt vraagt om hoogopgeleide mensen die complexe processen en data kunnen opsporen en doorgronden. Bedrijven zullen processen die niet ‘core’ zijn en zich kenmerken door repeterende werkzaamheden outsourcen. Vaak betreft dat transactionele processen: debiteuren, crediteuren, geldstromen, documentatie. Eenvoudig werk verdwijnt dus, vervangen door automatisering en door goedkopere arbeid van elders.

Wel zie ik minder werk dan nu weglekken naar lage lonen landen. Deels omdat het prijsvoordeel kleiner wordt, maar vooral omdat de kennis van processen en de communicatie beter valt te organiseren in eigen land. In de Verenigde Staten is die trend al duidelijk zichtbaar. Daar wordt wel in toenemende mate uitbesteed, maar steeds vaker binnen de eigen landsgrenzen. Wil de financial overleven, dan zal hij steeds meer zijn eigen waarde moeten toevoegen. Hij moet nadrukkelijk en serieus nadenken over zijn sterke punten en zich vervolgens specialiseren op een bepaald domein. Daarbij denk ik aan terreinen als business intelligence en big data, compliance, risk management en MVO. De vraag zal steeds meer zijn: beheerst hij het proces?

We leven niet meer in een micro-omgeving, maar acteren in een speelveld waar meerdere partijen toegang hebben. Daardoor duiken voortdurende nieuwe risico’s op, zoals dataprivacy en fraude. De taken spelen zich steeds vaker af op het snijvlak van vakinhoud en techniek. De controller interpreteert niet alleen financiële cijfers, maar denkt in effecten van beslissingen. Die analyseert hij en geeft hij terug aan de organisatie. Van financiële controller wordt hij dus business controller. Hij wordt de data owner en de spil, de single point of contact tussen het ondersteunende en faciliterende deel van de organisatie en de business.

Die positie moet hij door zijn kennis en toegevoegde waarde natuurlijk wel afdwingen. Ik zie dat onze kandidaten op bovengeschetste ontwikkelingen nog wel zoekende zijn. Maar zij zullen op enig moment in hun carrière toch echt keuzes moeten maken. Want zoals gezegd zal de vraag naar generalisten zienderogen afnemen. De enige generalist die overblijft is de bruggenbouwer met managementskills, de persoon die het overzicht heeft, de projectleider.

Nu flexibilisering en businessproces outsourcing de grote trend zijn, zie ik daar voor arbeidsbemiddelaars zoals wij een mooie rol weggelegd. De markt vraagt meer van ons dan de klassieke en primaire intermediairsrol, maar wil maatwerk. Dat is nu al het geval, maar zal het komende decennium nog sterker spelen. Vraag en aanbod worden in toenemende mate virtueel bij elkaar gebracht. Dat raakt het generieke uitzenden meer dan de bedrijven die professionals bemiddelen. We zullen in een vroeg stadium bij de klanten aan tafel zitten en meer oplossingen bieden dan werving en selectie. Steeds meer oplossingsgericht denken, mee opschuiven in de keten en ons ontwikkelen tot partner. En meer dan ooit zullen we moeten investeren in opleiding. Wat dat betreft hebben wij hetzelfde belang als kandidaten.

Het artikel online lezen? Ga naar www.afas.nl/insitefinance

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten