Een carriere bij KPN is allesbehalve vrijblijvend

In amper vijf jaar tijd bracht KPN zijn financiële organisatie terug van 1400 naar 780 mensen. Tegelijkertijd gingen de prestaties met sprongen vooruit. De hele verbeteringsslag maakt deel uit van het programma Best in Finance, dat uiteindelijk moet leiden tot een besparing van 100 miljoen euro. De drijvende krachten hierachter zijn CFO Carla Smits-Nusteling en de groep van financedirecteuren, die er heilig in geloven dat mensen het verschil maken. “Best in Finance bevindt zich qua tijdsplanning én behaalde besparingen ruim over de helft, maar puur om het geld gaat het allang niet meer. Het belangrijkste is dat we meer dan ooit in staat zijn om toptalent aan te trekken. En als de kwaliteit toeneemt, vliegen de kosten automatisch omlaag.”

Een carriere bij KPN is allesbehalve vrijblijvend

De kostenbesparingen zijn natuurlijk essentieel, maar het ultieme doel van het Best in Finance-programma is de verbetering van de financiële organisatie van KPN. Deze moet van goed naar een ‘best in class’-niveau, zodat finance nóg meer toegevoegde waarde aan de business levert. Best in Finance geeft invulling aan de veranderende rol van finance, door doelen te stellen, projecten op te zetten en de financeorganisatie te professionaliseren. Cruciaal daarin is de ontwikkeling van alle financials binnen KPN. “Het programma startte in 2007, in een tijd waarin we veel moeite hadden om de beste mensen uit de markt binnen te halen”, vertelt Smits-Nusteling. “Die tijd is nu voorbij. Drie van de vier financials die op de arbeidsmarkt komen, staan open voor een carrière bij KPN.”

Talent aantrekken

Daarmee komen we direct op het grootste voordeel van Best in Finance: het vermogen van KPN om echt toptalent aan te trekken. “We hebben een cultuuromslag gemaakt, waardoor we veel meer aantrekkingskracht uitoefenen op de arbeidsmarkt”, aldus Smits-Nusteling. Op de vraag hoe KPN dat voor elkaar heeft gekregen, antwoordt ze: “Alle acties zijn terug te voeren op één uitgangspunt: de lat heel hoog leggen. Best in Finance straalt verandering en verbetering uit. Daarmee trek je de juiste mensen aan. Echt talent houdt er niet van om in een gespreid bedje te komen. Natuurlijk haken hierdoor ook medewerkers af; de mensen die niet zo veranderingsgezind zijn. En dat is precies wat je wilt. Complete verandering bereik je pas met minimaal een kwart nieuwe mensen.” Een doelstelling die KPN de afgelopen jaren ruimschoots waarmaakte. Want ondanks de inkrimping met ruim zeshonderd mensen in amper vijf jaar, zijn er in diezelfde tijd een paar honderd nieuwe talenten aangetrokken. Vers bloed dat KPN heel hard nodig had.

Werkstromen en rollen

Het Best in Finance-programma startte met een nulmeting volgens het benchmarkmodel van Hackett. De resultaten lieten onomwonden zien dat de financeorganisatie van KPN effectief was, maar tegelijkertijd inefficiënt. Onder leiding van Smits-Nusteling werden zes werkstromen gedefinieerd. Drie hiervan hebben betrekking op HR: het aantrekken van de juiste mensen, de ontwikkeling van financials en een goede uitstroom. Een belangrijke zet van KPN met het oog op deze drie werkstromen, was de definitie van de verschillende rollen. Want – zo is de gedachte – in het bedrijfsleven werkt het net als in de sport: een winnend team heeft verschillende typen mensen nodig. KPN onderscheidde daarom zes verschillende rollen, elk met een unieke set van kwaliteiten: accounting, standard reporting, financial control, business control, business analysis en risk management. Smits-Nusteling is ervan overtuigd dat deze roldifferentiatie doorslaggevend is geweest voor het succes van Best in Finance, net zoals de uitstekende samenwerking met HR.

Recruitment

Een van de pijlers onder Best in Finance is recruitment. “Ons eerste doel was veertig toppers binnenhalen”, aldus Smits-Nusteling. “Die hebben we vervolgens weer ingezet op recruitment en zo ging het balletje vanzelf rollen. Talent herkent talent, zo simpel is het. We hebben mensen nodig die het gemiddelde omhoog halen, die er met kop en schouders bovenuit steken. Bij ons draait alles om zes competenties: veranderingsgezindheid, prioriteiten stellen, resultaatgerichtheid, samenwerking, klantgerichtheid en invloed. Het vakmatige aspect is ondergeschikt, al moet het cv natuurlijk per definitie goed zijn. Kandidaten worden uitvoerig op de zes competenties getest via assessments. Dat geldt overigens ook voor de mensen die binnen de organisatie willen doorgroeien. Want goede mensen binnenhalen is één, maar iedereen op de juiste plek krijgen is zeker zo belangrijk. Soms moet je lef hebben: iemand het vertrouwen geven en hem op een iets te grote functie zetten. Dan komt het aan op adequate coaching. Maar verkeerde inschattingen kunnen je ook duur komen te staan. Een talent plaatsen bij iemand die het zelf nauwelijks trekt, is haast dodelijk.”

Ontwikkeling

KPN heeft zich de afgelopen jaren goed in de kijker gespeeld bij financieel toptalent. “Maar daarmee ben je er nog niet”, waarschuwt Smits-Nusteling. “Mensen functioneren niet automatisch uitstekend; je moet ze prikkelen, stimuleren en voortdurend beter maken. Best in Finance zet daar heel sterk op in. Het appelleert aan talenten als drive, ambitie en ontwikkeling. Een carrière bij KPN is allesbehalve vrijblijvend. Onze mensen hebben allemaal een ontwikkelplan met doelen die alleen haalbaar zijn via hard werken, coaching en opleiding, zowel extern als bij de eigen Finance Academy. Dat past goed bij deze generatie. Want iedereen wil zich ontwikkelen, maar je moet zelf kansen creëren, initiatief nemen en werk maken van je carrière. Zo moedigen we mensen aan om naast hun ‘gewone’ baan een klus binnen Best in Finance op zich te nemen, zoals de verbetering van een businesscase. Die opdrachten dragen wij niet aan; mensen moeten zelf hun vinger opsteken en een plan maken.”

Uitstroom

Goede mensen maken het verschil, dat staat vast. En daarom is ook een zorgvuldige uitstroom een voornaam element van Best in Finance. “We willen op een nette manier afscheid nemen van mensen; met respect en goede afspraken. Daarmee werken we ook heel sterk aan de employability. Bijna niemand kiest er tegenwoordig nog voor om veertig jaar bij één bedrijf te werken. Dus als het tien succesvolle jaren waren en zowel werknemer als werkgever kijkt met tevredenheid terug, is het prima.” Tot nu toe gaat een gereguleerde en zorgvuldige uitstroom KPN goed af. Hoewel de organisatie de afgelopen jaren van honderden mensen afscheid nam, bleef de zogeheten ‘regretted loss’ beperkt: tussen drie en zes mensen per jaar.

Rol management

“Uiteindelijk zijn het de financials zelf die de financeorganisatie van KPN naar een hoger niveau tillen, maar er is wel een belangrijke rol weggelegd voor het management”, stelt Smits-Nusteling. “Mensen hebben coaching, begeleiding en motivatie nodig, vooral wanneer het even niet zo lekker loopt. Talent is daar heel gevoelig voor. Geloof me: als een manager niet goed functioneert, ben je zo vijf goede mensen kwijt.” Smits-Nusteling gelooft pertinent niet in geld als middel om mensen te motiveren. “Groei meet je niet af aan rangen of salaris. Functies en ontwikkelingsmogelijkheden zijn veel belangrijkere graadmeters. Groei is een kwestie van je gereedschapskistje vullen; niet alleen maar bezig zijn met hogerop komen en meer verdienen, maar je ook in de breedte ontwikkelen. Die bewustwording is erg belangrijk, dus daar steken wij veel tijd en energie in. Door erover te praten, feedback te geven en voorbeelden te presenteren. Mensen moeten leren wat groei precies inhoudt.”

Presteren in finance

Best in Finance is een succes. “Draagvlak en doorzettingsvermogen zijn belangrijk. Het programma is inmiddels alom bekend en ik merk dat onze mensen er vierkant achter staan. De prestaties zeggen genoeg, we zijn echt in de winningmood. Natuurlijk zijn er ook nadelen. Niet iedereen kan op de stoel van CFO zitten, dus met zo veel financieel talent in huis kan er een zekere schaarste aan kansen ontstaan. Daar komt bij dat je geen moment kunt verslappen, want dan is de teleurstelling zo groot dat je meteen heel ver terugvalt. Medewerkers hebben hierop ingetekend en verwachten veel van KPN. Gelukkig presteren we prima onder die druk. Op alle fronten weten we talent te vinden en te binden, waardoor onze prestaties almaar verbeteren en de kosten dalen. Want het gaat uiteindelijk nog altijd om finance. Een foutloos jaarverslag dat zo snel mogelijk in het nieuwe jaar verschijnt, bijvoorbeeld. Hoe beter en sneller wij ons werk afleveren, hoe steviger we kunnen inzetten op de toegevoegde waarde van finance voor de business. Best in Finance is uitgegroeid tot veel meer dan een programma. Het zit in onze genen.”

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten