USG Finance doet aan zelfreflectie

Een open houding ten opzichte van relaties is typerend voor USG Finance.  Zelf helder communiceren maar ook open staan voor feedback, opmerkingen en kritiek. De mening van relaties geeft USG Finance input voor zelfreflectie en daarom organiseren we jaarlijks o.a. een klanttevredenheidsonderzoek en een medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

USG Finance doet aan zelfreflectie

Waardering 

We zijn zeer trots op de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek  2012 dat afgelopen juli werd gehouden onder een groot aantal klantrelaties. Een echte bevestiging dat onze persoonlijke aanpak en betrokken houding wordt gewaardeerd!

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt beoordeeld met een rapportcijfer 8,1.  Ook zijn we erg tevreden met de waardering van onze ‘alles in 1 hand’ aanpak met een vast aanspreekpunt. Maarliefst 96,3 % van onze relaties herkent deze aanpak. 

Onze dienstverlening wordt als volgt beoordeeld:

  • 100,0% vindt de afhandeling van de aanvraag adequaat
  • 92,5% ervaart een zorgvuldige selectie en voorstelling van passende kandidaten
  • 88,8% acht het kader waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd bij aanvang helder
  • 92,5% wordt voldoende op de hoogte gehouden over de voortgang van de opdracht 
  • 71,5% ontvangt een goede overdracht en borging van de werkzaamheden en kennis bij afronding van de opdracht

 

Werk aan de winkel

Op dat laatste punt is werk aan de winkel, zo vinden wij. Het meest wezenlijke bij het uitvoeren van een interim-opdracht door een externe is het zorgen voor een uitstekende opdrachtafronding.  De werkzaamheden en kennis moeten bij het vertrek van de interim-professional geborgd worden. Het businessteam dat de opdrachtbegeleiding en contacten met de opdrachtgever onderhoudt, zet de komende tijd stappen die gaan leiden naar een verbeterde borging. 

Aanbeveling

Uit het onderzoek blijkt verder dat 82,7% van de klanten USG Finance in de toekomst opnieuw wil inschakelen en 86,7% zal de dienstverlening van USG Finance aanbevelen bij anderen. Aan ons de schone taak om de mensen die deze vragen neutraal beantwoorden te overtuigen dat ook te doen. 

Kortom: we zetten de goede zaken voort en besteden aandacht aan de punten die verbeterd kunnen worden. En dat alles wordt ons mogelijk gemaakt door onze klanten!

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten